Administration


Dean :ZHU Tong

Vice Deans :SHAO Min, NI Jinren, WANG, Qi


Assistant Deans: LI Tingting, LIU Yong


Executive Director :HU Jianxin


Deputy Executive DirectorsZHANG Jianbo, LIU Hui