Alumni / Alumni List

  • Masters(recruited in 2005 - 2009)2005 CAI, Hao CAO, Yuanqing CHEN, You CHEN, Liaoliao CHEN, Xiaolan CHEN, Yonghua CHEN, You CHOU, Jingyao DENG, Zhiqiang FANG, Wan...
  • Masters (recruited in 2000 - 2004)2000 AN, Wei CAI, Bofeng CAO, Xin CAO, Yongqiang ZENG, Canlu CHEN, Wu CUI, Huishan CUI, Xinjia GAO, Wei HAN, Wenxuan HE, Xi...
  • Masters (recruited in 1989 -1999)1989 CHEN, Jiding DUAN, Xiuping HONG, Zhiming HUANG, Chengquan LI, Zhi LIAO, Honglei LIN, Xuelan SHEN, Weizhe WANG, Huijun YU, Xiang 1990 CUI, ...
  • Doctor(from-1978-2008)1978 ZHANG, Yuanhang 1989 MA, Jianzhong YU, Bende 1990 HU, Min 1991 SHAO, Min 1992 CHEN, Zhongming QI, Bin 1993 ...
  • Postdoc Fellow (Since 1999)Entering the center forpost-doctoral studies in 1999 SONG, Yu HAI, Reti ZHANG, Huiyuan WU, Weizhong WANG, Jun Entering the center forpost-doctoral studies in 2000 ...
  • Masters (recruited in 1978 -1988)1978 CHAI, Fahe XIONG, Qiuju 1982 LU, Xiaohong SI, Zhizhong TANG, Xun TANG, Yi WANG, Yuying ZHANG, Yuanhang 1983 FU, Jimeng HU, Jian...
  • Undergraduates (recruited in 2007 - 2008)2007 LIU,Xu WAN,Rui SHU,Fan AERSI,Aierzhati CHEN,Cheng DAI,Lingzhen DING,Ding GUO,Hongyu KUANG,Binyu LI,Haoyang LI,Mengren ...
  • Undergraduates (recruited in 1997 - 2006)1997 CHEN,Lei DAI,Yongli HU,Xuan HUA,Wei PU,Lifeng ZHOU,Weiqi XU,Kaipeng SUN,Fenglong 1998 FAN,Xiaotao HUANG,Ganlin SHI...
Count:8 | Pages:1 | Current Page:1