Administration

Dean :ZHU Tong

Vice Deans :WANG, Qi, LIU Yong,LI Tianhong

 

Executive Director :LI Zhenshan


Deputy Executive Directors :LU Keding,Li Yang