Alumni
You are Located at
Alumni List
Postdoc Fellow (Since 1999)
published date:2018-03-30

   Entering the center for post-doctoral studies in 1999

          SONG, Yu          HAI,  Reti      ZHANG, Huiyuan     

         WU, Weizhong   WANG, Jun

 

     Entering the center for post-doctoral studies in 2000

      WANG, Qi          LI ,Wenqi          LI,  Xiaojuan           

      LUO,  Yong       XIA, Jianxin

 

 Entering the center for post-doctoral studies in 2001

      DENG, Wenbi      ZHU,  Xianlei     DING, Jie

 

 Entering the center for post-doctoral studies in 2002

      LIU,  Guangli          HUANG, Wen    WU, Wei            

     YE, Zhengfang               JI,  Guodong     WEI,  Zuojun     

     WANG, Shulan

 

      Entering the center for post-doctoral studies in 2003

     XIE, Shuguang          LIN, Weili       WANG, Yanming    

     MAO, Xueying          ZHOU, Shungui         XU, Long           

        LIU, Feng              LIU, Chunbo      DING, Yuanhong     

       HE, Lingyan

 

      Entering the center for post-doctoral studies in 2004

    ZHANG, Jiandong      GAO, Haiyan    YANG, Jinshui      

       SHI, Shaoyuan

 

  Entering the center for post-doctoral studies in 2005

     LIU, Dongqi           AN, Xingqin     TAO, Huchun           

     AN, Shumin            YANG, Fan

 

       Entering the center for post-doctoral studies in 2006

    WANG, Xinhua       LIU, Junfeng      ZHANG, Linnan  

    JIANG, Xuemei      WANG, Junxia        LIANG, Zhu       

    YAN, Mingquan

 

        Entering the center for post-doctoral studies in 2007

         DAI, Jicui            ZHANG, Liwen       LIU, Ying           

         SHA, Rula

 

        Entering the center for post-doctoral studies in 2008

         SU, Junhua       MIAO, Chiyuan    TIAN, Xiaoxue      

      ZHANG, Haipeng  Tan Miaomiao   WEI, Yongjie

 

        Entering the center for post-doctoral studies in 2009

          SUN, Xuesong     LU, Kunjian       ZHOU, Feng       

       HUANG, Daikuan   ZHANG, Di      ZHAO, Quanlin     

               MA, Jin           SUN, Xiaofei       LI,  Xiaojing        

          SHI, Yehong       WEI, Junjun          BAI,Yaohui                        

          ZHENG, Nan       CHE, Ruijun         SUN, Jinhua       

       ZHANG, Qingtao

 

         Entering the center for post-doctoral studies in 2010

       WU, Aihua       XIONG, Ying        LIU, Guohua         

         LI, Ruili                  Qin, Ping,            HAN, Dong         

    HUANG, Chong   Tian, Congkui   MENG, Qingqiang    

        CUI, Lili            MAO, Zilong


         Entering the center for post-doctoral studies in 2011

       PEI, Tingquan    ZHOU, Jing       NIU Hongya           

       BAO, Yingling    JIANG, Lei         BI, Haitao       

       JIAO, Anying     XUE, Zhiquan     Maurycy Marek Daroch

 

     Entering the center for post-doctoral studies in 2012

       Purnima Singh     Anindita Dutta

 

This is part of the alumni list. If you have any supplement, you are welcome to send to ceseyyh@163.com. Thank you for your support!