Alumni
You are Located at
Alumni List
Undergraduates (recruited in 2007 - 2008)
published date:2018-03-28

2007

LIU,Xu                             WAN,Rui                         SHU,Fan                      AERSI,Aierzhati

CHEN,Cheng                 DAI,Lingzhen                  DING,Ding                   GUO,Hongyu

KUANG,Binyu                 LI,Haoyang                     LI,Mengren                   LI,Qingyun

LIU,Xiaoxi                        LU,Ruiqing                     PENG,Wei                   SHI,Gang

SUN,Yitong                     TANG,Hailong                TAO,Yebin                   WANG,Wen

WU,Huafeng                    XUE,Lian                        XUE,Tao                     Zhang,Baolong

ZHANG,Chengyang        ZHANG,Chengyu           ZHANG,Feng              ZHANG,Jing

ZHANG,Xin                      ZHANG,Yuchao              ZHENG,Hantao           LI,Fei

 

2008

Scott Moore                     LI,Mengyiing                    WANG,Zhan                CHEN,Deyu

CHEN,Ying                      DAI,Zhaoyi                       HU, Shuai                     JIANG,Hanyu

JIN,Chi                              JIN,Daye                         JIN,Yuting                      LI,Xiaoqiong

Li,Xuezhao                       LI,Yushui                          LI,Yue                            LI,Yunyi

LIANG,Jialiang                 LIU,Yizhou                       LUO,Chaowen             MA,Hanyu

QIU,Dongying                   SONG,Lina                     SUN,Haoran                 WANG,Mengchu

WU,Tong                           YOU,Yunshen                 ZHANG,Songnan           ZHU,Xiaotong

LIANG,Jialiang                  LIU,Yizhou                      LUO,Chaowen               MA,Hanyu

QIU,Dongying                   SONG,Lina                     SUN,Haoran                  WANG,Mengchu

WU,Tong                            YOU,Yunshen                 ZHANG,Songnan           ZHU,Xiaotong

 

 

 

This is part of the alumni list. If you have any supplement, you are welcome to send to ceseyyh@163.com. Thank you for your support!