Alumni
You are Located at
Alumni List
Masters (recruited in 2000 - 2004)
published date:2018-03-30

2000                           

AN, Wei                    CAI, Bofeng                   CAO, Xin                       CAO, Yongqiang

ZENG, Canlu            CHEN, Wu                     CUI, Huishan                 CUI, Xinjia

GAO, Wei                 HAN, Wenxuan              HE, Xiaoxia                   HUANG, Xiaofeng            

 

HUANG, Xiaofeng   HUANG, Yuan               JU, Wenxue                   LE, Xiaofang

LI, Can                       LI, Wei                           LI, Yan                            LI, Yan

LIU, Xiaofeng           LIU, Zhiyong                  LIU, Zhigang                  LU, Sihua

LU, Xiang                 LU, Ruisuo                    LUO, Yawei                    MA,Lekuan

MA, Qiang               MENG, Yafan                QIU, Xinghua                  QU, Haiyan

REN, Yingshun        SHI, Bing                       SHI, Fei                           SHUAI, Lingying

SUN, Yanfeng          SUN, Yuxia                   TANG, Xiaogang            WANG, Bin

WANG, Jian             WANG, Ruoyu              WANG, Yun                     WANG, Zhihui

XING, Kexia             XIANG, Xinsong            XU, Jianhua                    XU, Xiaomei

XU, Nan                    YANG, Qiang                 YANG, Xiaoyu                YUE, Guangyuan

YUE, Pengpeng       ZHANG, Jing                 ZHANG, Yingjie             ZHANG, Yuanxun

ZHAO, Guibin           ZHOU, Jun                     ZHOU, Ruchun

       

 

                           

2001                           

ZENG, Ming               CHEN, Lei                   CHEN, Mei                    CHEN, Peng

CHU, Jingjie               CUI, Ling                      DAI, Yongli                    GAN, Cuifeng

GE, Xiaodong            GUO, Changlei            HAN, Yan                       HU, Xuan         

 

HUA, Wei                    HUANG, Yi                  JIANG, Bintong              JIANG, Weifeng

JIANG, Xueyan           JIN, Lei                        JIN, Xiaozhe                    LI, Hongjun

LI, Junpeng                  LI, Quanlin                    LI, Shouhui                     LI, Xiaoling

LI, Xiaohua                  LI, Xiaojuan                  LIAO, Jianhua                LIU, Xiaopeng

LIU, Xin                        LIU, Yanhua                  LUAN, Ling                    MA, Ning

MAO, Yaming             PAN, Hansheng            QI, Li                               SHAO, Shiyun

SUN, Fenglong           SUN, Jingbo                 TIAN, Kun                       TIAN, Xudong

WANG, Chunlei          WANG, Jihua                WANG, Lixin                  WANG, Xin

WANG, Yulin               WEN, Lili                       WU, Yuanyuan                WU, Zhijun

XIA, Lianzhu                XIA, Peng                      XIAO, Jinsong                XIAO, Qingwen

XU, Yiwei                    XUE, Qifu                       YAN, Yan                        YANG, Hong

YE, Peng                     YU, Xuena                     ZHANG, Baohui             ZHANG, Jing

ZHANG, Lei                ZHANG, Zhenxi             ZHAO, Jing                    ZHAO, Ziying

ZHONG, Peng            ZHU, Lihua                     ZHU, Bin  

 

 

                           

2002                           

CHEN, Rui                   CHEN, Hui                     CHEN, Hui                   CHEN, Jie

CHEN, Qi                     CHEN, Rui                     FAN, Xiaotao              FENG, Biao

FENG, Guochuan        FU, Linlin                       GE, Aijing                    GUO, Dezheng

 

GUO, Fu                       HAN, Lei                        HE, Huishan                HE, Yi

HE, Zeneng                  HOU, Min                       HU, Gang                     HU, Jianlin

HUANG, Ganlin            HUANG, Gang              HUANG, Xin                JI, Haibo

LI, Chunmei                  LI, Hui                              LI, Hui                           LI, Jinghui

LI, Shuang                    LI, Tiantian                      LI, Ting                          LI, Wei

LI, Wenqiang               LI, Yanping                      LIN, Li                            LIN, Zhiai

LIU, Deying                  LIU, Jie                            LIU, Rongxia                 LIU, Wenrong

LIU, Ying                       LUO, Huan                      LV, Honghua                LV, Xiaojian

NI, Jianhui                     NING, Miao                     PENG, Yan                   QIN, Yiming

QU, Yi                           SHEN, Xingxing              SONG, Xiangyu            SU, Kai

WANG, Huan                WANG, Lijing                 WANG, Qin                    WANG, Xin

WANG, Xin                    WU, Dan                         XU, Jinrong                   HUAN, Ning

YANG, Fan                     YANG, Shuying              YANG, Ting                   YIN, Shengkui

YIN, Xuan                        YU, Zhiping                     ZHANG, Chunyan         ZHANG, Guangshan

ZHANG, Jing                   ZHANG, Qifeng             ZHANG, Rui                  ZHANG, Rui

ZHANG, Xiaonan           ZHANG, Xiaoyong         ZHAO, Huiyan               ZHAO, Lijuan

ZHAO, Peng                   ZHAO, Yuewei                ZHAO, Yunliang            ZHENG, Yang

ZHOU, Nan                     ZHU, Gaohong                ZHU, Shantao  

 

 

                                                      

2003                           

LI, Jiali                             BIN, Guoshu                     CAO, Jianke                ZENG, Xianding

ZENG, Xiang                  QIU, Yukui                         DENG, Liangchun       DENG, Xichun

DING, Jian                      DOU, Yanwei                    FAN, Yingying             GAO, Dongfeng

GONG, Jicheng             GONG, Youguo                 GUO, Lingyun              GUO, Xiaofeng         

 

HE, Limin                       HUANG, Lei                       HUANG, Zhiji               JI, Fangfang

JIANG, Ming                  JIANG, Yuping                    KONG, Lingyu             LI, Ning

LI, Shaopeng                 LI, Wenlong                         LIANG, Zhenchun        LIU, Jinfeng

LIU, Na                           LIU, Shang                          LIU, Wenbao                LIU, Xuexin

LIU, Yuanyuan                LIU, Yuan                            LUO, Zhiming              MEI, Liyong

NIU, Yuwen                     PAN, Guolong                    PEI, Dan                      RAN, Qingkai

RUI, Kejian                     SHENG, Nan                      SHI, Xue                      SHI, Jie

SHU, Shiguang              SU, Liheng                          WANG, Caixia           WANG, Heyang

WANG, Jianwu               WANG, Lu                          WANG, Shanlin          WANG, Sheng

WANG, Shutong             WANG, Ying                       WEI, Ruifang              XIAO, Yilai

YANG, Qin                       YAO, Bo                              YAO, Wei                   YI, Sha

YI, Sha                             YI, Zhibiin                             YU, Zhongying            YU, Yan

ZANG, Feng                   ZHAI, Fengmin                     ZHAI, Guoliang         ZHANG, Jin

ZHANG, Miao                ZHANG, Xin                          ZHANG, Shuang       ZHENG, Naishan

ZHOU, Jian                    ZHOU, Jing                           ZHOU, Lijun      

                         

 

2004                           

AI, Chunyan                   AO, Xiaolan                          CHEN, Guiping               CHEN, Song

CHEN, Xiaodan           CUI, Mingming                      DONG, Huabin                DU, Tingting

FAN, Pingping              GONG, Dan                          GU, Dasa                         HU, Qian          

 

HUANG, Qian               HUANG, Shan                       HUO, Mingqun                JIANG, Fan

JIE, Chongyu                JIN, Jiali                                  LI, Jing                              LI, Chunbo

LI, Fen                            LI, Hongyan                            LI, Jing                              LI, Jing

LI, Meiling                      LI, Shushu                               LI, Xiaodong                    LI, Zhi

LI, Xin                             LIN, Peng                               LIU, Tian                           LIU, Bin

LIU, Chen                       LIU, Tiantian                           LUO, Ming                        MA, Lanlan

MA, Yintao                     MO, Xiankun                           MO, Zhenzhen                 PENG, Bo

RAN, Yang                     SHAO, Shiyang                     SHI, Xuan                        SHI, Yixin

SONG, Xu                      SONG, Yun                             TAO, Wendi                    WAN, Dan

WANG, Bingbing           WANG, Yi                               WANG, Hui                     WANG, Jinfeng

WANG, Lei                     WANG, Yi                               WAGN, Ying                    WANG, Zhen

WEI, Yishuang                WEI, Binnian                           WEI, Haina                     WEN, Mengting

WU, Hongde                   WU, Lei                                   XIANG, Xiao                   XIE, Yangbiao

YANG, Pingjian               YANG, Xin                              YIN, Le                            YOU, Chunhua

YU, Miao                          YUAN, Qingtao                      ZHANG, Changsheng    ZHANG, Jiancheng

ZHANG, Simin                ZHANG, Xin                          ZHANG, ZHANYI              ZHAO, Defeng

ZHAO, Xi                         ZHAO, Xiaohu                      ZHAO, Xiaoyu                   ZHOU, Guohui

ZHOU, Wei                          

 

 

                           

This is part of the alumni list. If you have any supplement, you are welcome to send to ceseyyh@163.com. Thank you for your support!